facebook
testKOK banner
Η σχολή > Τελευταία Νέα
20 Απριλίου 2016

Ώρα έναρξης εξετάσεων

                                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ
                                                             Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης », ( ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) , όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π. . 145/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής »
( ΦΕΚ 238/Α/27-12-10 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α/12) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης εκεμβρίου 2006,όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της
27ης Ιουνίου 2008,2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ
της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθ. 15, παρ. 8 του Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/07) «Σύσταση αρχής για
την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της αριθ. οικ. 5400/625/28-1-2008 (ΦΕΚ 155/Β/08) απόφασης Υπουργού
Μεταφορών-Επικοινωνιών με θέμα «Πληροφοριακό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών
πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
αριθ.2758/361 (ΦΕΚ603/Β/09) όμοια και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 2/97612/0022/2-01-12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1/Β/12) «Καθορισμός της
αποζημίωσης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών και των βοηθών εξεταστών».
7. Τις διατάξεις της αριθ.552/88/7-1-2013 (ΦΕΚ 4/Β/13) Υ.Α. με θέμα «Εκπαίδευση και
εξέταση υποψηφίων οδηγών, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων», όπως
ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176/Α/15) « ιαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των ιευθύνσεων Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφέρειας
Αττικής.
10. Το γεγονός ότι , μετά την μη καταβολή αποζημίωσης στους υπαλλήλους εξεταστές
υποψηφίων οδηγών για τη διενέργεια του έργου αυτού μετά τη λήξη του κανονικού
ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή
απασχόληση, λόγω της κατάργησης της αριθμ. 2/97612/0022/2-01-12 ΚΥΑ με το άρθ. 34
του ν. 4354/15, έχει διακοπεί η διενέργεια των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για χρονικό
διάστημα πέραν των σαράντα ημερών, με αποτελέσματα την αδυναμία εξυπηρέτησης των
ενδιαφερομένων να λάβουν άδεια οδήγησης ή να επεκτείνουν σε ανώτερη κατηγορία την
ήδη υφιστάμενη κ.λπ.
11. Το γεγονός ότι, η ανωτέρω κατάσταση πλήττει το δημόσιο συμφέρον, την οικονομική ζωή
των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής και κυρίως τους ανέργους που επιδιώκουν την
απόκτηση άδειας οδήγησης ως προσόν για την αναζήτηση μιας θέσης εργασίας, καθώς και
επαγγελματικούς τομείς, όπως τις διεθνείς μεταφορές, τις μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων, τους εκπαιδευτές οδηγών κ.λπ..
12. Την ανάγκη αντιμετώπισης της ανωτέρω κατάστασης, τουλάχιστον προσωρινά και μέχρι
την οριστική διευθέτηση του ζητήματος που έχει ανακύψει με την αποζημίωση των
εξεταστών υποψηφίων οδηγών για τη διενέργεια του έργου αυτού μετά τη λήξη του
κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από
υπερωριακή απασχόληση και ειδικότερα την ικανοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των
συσσωρευμένων αιτημάτων για πρακτικές εξετάσεις για τη χορήγηση αδειών οδήγησης και
την επέκταση τους ή τη χορήγηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας, που
εκκρεμούν για τους παραπάνω λόγους το τελευταίο διάστημα στις υπηρεσίες Μεταφορών
& Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.
13. Το γεγονός ότι εν όψει των εορτών του Πάσχα, η ανάγκη διευθέτησης της ανωτέρω
κατάστασης καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική, προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες της
Αττικής να ασκήσουν το αναφαίρετο δικαίωμά τους στην οδήγηση.
                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζουμε προσωρινά και μέχρι οριστικής διευθέτησης του ζητήματος, που έχει ανακύψει με
την αποζημίωση των εξεταστών υποψηφίων οδηγών για τη διενέργεια του έργου αυτού μετά τη
λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση, ως ώρα έναρξης του έργου των πρωτοβάθμιων επιτροπών της
δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών (πρακτικές εξετάσεις) για το
σύνολο των υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, τη 1:00 μ.μ.
Β. Όπου τυχόν απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξέτασης η εργασία των
υπαλλήλων εξεταστών – μελών των πρωτοβάθμιων επιτροπών πέραν του κανονικού ωραρίου
τους, αυτή θα καλύπτεται με την καταβολή αντίστοιχα της προβλεπόμενης αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση.
Γ. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν έκτακτες – επείγουσες ανάγκες που αναφέρονται σε
υποψηφίους για τη λήψη επαγγελματικής άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ (Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Ικανότητας) και λόγω της μεγάλης διάρκειας εξέτασης που απαιτείται για τις
κατηγορίες αυτές μπορεί να ορίζεται ως ώρα έναρξης του έργου των πρωτοβάθμιων επιτροπών
εξέτασης για τις συγκεκριμένες κατηγορίες η 12.00 μ.μ., κατά την κρίση της υπηρεσίας με
αναλογικής εφαρμογή των αναφερομένων παραπάνω (Ενότητα Β).
. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 19-04-016 και μέχρι την οριστική διευθέτηση του
θέματος αποζημίωσης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών για τη διενέργεια του έργου αυτού
μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση .
Από την έναρξη ισχύος της κάθε άλλη απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, που ρυθμίζει
διαφορετικά την ώρα έναρξης των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών παύει να ισχύει.
                                                  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
                                                                   ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Περιφέρεια Αττικής
Α. Για την ενημέρωση των υπαλλήλων-εξεταστών και των οικείων σωματείων
εκπαιδευτών
› ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Λεωφ. Μεσογείων 156-15510 Χολαργός
metaforeskt1@patt.gov.gr
› ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών
Λεωφ. Μεσογείων 448-ΤΚ15342 Αγ. Παρασκευή
metaforesat1@patt.gov.gr
› ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών
Θεομήτορος 59-ΤΚ17455 Άλιμος
metaforesnt1@patt.gov.gr
› ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ υτικού Τομέα Αθηνών
Τρώων 1 & Χαλκίδας-ΤΚ12133 Περιστέρι
metaforesdt1@patt.gov.gr
› ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Κλεισθένους 35-ΤΚ15343 Αγ. Παρασκευή
dmetaforon.anat@patt.gov.gr
› ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ υτικής Αττικής
Β. Λάσκου & ιογένους-ΤΚ19200 Ελευσίνα
metafores.da@patt.gov.gr
› ιεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Πειραιώς και Νήσων
Ερμουπόλεως 38 & Πηλίου-ΤΚ18541 Πειραιάς
dmetaforon.p@patt.gov.gr
Β. Για την ενημέρωση των υπαλλήλων-εξεταστών
› ιεύθυνση ΚΤΕΟ
Τμήμα ΚΤΕΟ Χολαργού
Λεωφ. Μεσογείων 156, ΤΚ15510 Χολαργός
akteo1@patt.gov.gr
› ιεύθυνση ΚΤΕΟ
Τμήμα ΚΤΕΟ Ελληνικού
Αεροπορίας (Τέρμα), ΤΚ16401 Ελληνικό
kteob@patt.gov.gr
› ιεύθυνση ΚΤΕΟ
Τμήμα ΚΤΕΟ Μάνδρας
Εργ. Κατοικίες Μάνδρας, ΤΚ19600 Μάνδρα
mankteo@otenet.gr
› ιεύθυνση ΚΤΕΟ
Τμήμα ΚΤΕΟ Μεγάρων
38ο χλμ ΠΕΟΑΚ, ΤΚ19100 Μέγαρα
kteomega@otenet.gr
› ιεύθυνση ΚΤΕΟ
Τμήμα ΚΤΕΟ Αναβύσσου
Όλυμπος Καλυβίων, ΤΚ19010 Καλύβια
kteo.anavisou@patt.gov.gr
› ιεύθυνση Τεχνικών Έργων
ΠΕ Νήσων
(Για την ενημέρωση του κου Βένιου Νικολάου)
Εθν. Αντιστάσεως 2, ΤΚ 18531 Πειραιάς
dtexnikon.n@patt.gov.gr
› ιεύθυνση Ανάπτυξης
ΠΕ Νότιου Τομέα
(Για την ενημέρωση της κας άγλα-Μελίσση Αθηνάς)
Ελευθ. Βενιζέλου 283, ΤΚ 17674 Καλλιθέα
FAX: 210-9409670
› ιεύθυνση ημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
ΠΕ Πειραιά
(Για την ενημέρωση της κας Καλογιαννάκη Στυλιανής)
Ηρώων Πολυτεχνείου 19, ΤΚ 18532 Πειραιάς
ddykm.p@patt.gov.gr
› ιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
(Για την ενημέρωση της κας Κατούνη Κορνηλίας)
Φειδιππίδου 31, ΤΚ 11527 Αθήνα
agroikkt@patt.gov.gr
› ιεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού
(Για την ενημέρωση της κας Κοντοστόλη Βασιλείας)
Πολυτεχνείου 4, ΤΚ 10433 Αθήνα
dchorsxed@patt.gov.gr
› ιεύθυνση Τεχνικών Έργων
ΠΕ υτικής Αττικής
(Για την ενημέρωση του κου Κουλιουρα Ευάγγελου)
Εθν. Αντιστάσεως 80, ΤΚ 19200 Ελευσίνα
pedadte@patt.gov.gr
› ιεύθυνση Ανάπτυξης
ΠΕ υτικής Αττικής
(Για την ενημέρωση του κου Πετσίνη Αναστασίου)
Ηρώων Πολυτεχνείου 78, ΤΚ 19200 Ελευσίνα
anap.peda@patt.gov.gr
› ιεύθυνση ιαφάνειας & Ηλ. ιακυβέρνησης
Τμήμα Πληροφορικής με τοπική αρμοδιότητα στην ΠΕ υτ. Αττικής
(Για την ενημέρωση των κκ ημόπουλου Νικολάου, Πετρίδη Κωνσταντίνου)
Ηρώων Πολυτεχνείου 58, ΤΚ 19200 Ελευσίνα
plirof.peda@patt.gov.gr
plirofna@patt.gov.gr
› ιεύθυνση ιαφάνειας & Ηλ. ιακυβέρνησης
(Για την ανάρτηση της παρούσας στο site της Περιφέρειας Αττικής)
site@patt.gov.gr
2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & ικτύων
› ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι υπάλληλοι-εξεταστές όλων των οργανικών
μονάδων του Υπουργείου)
ddy@yme.gov.gr
Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΣΗ:
1. Περιφέρεια Αττικής
› Γραφείο Περιφερειάρχη
gperatt@patt.gov.gr
› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
ant.kta@patt.gov.gr
› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα
ant.nta@patt.gov.gr
› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βόρειου Τομέα
ant.bta@patt.gov.gr
› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. υτικού Τομέα
ant.dta@patt.gov.gr
› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά
ant.peiraios@patt.gov.gr
› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων
id.nison@patt.gov.gr
› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. υτικής Αττικής
ant.dytikis@patt.gov.gr
› Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
ant.anatolikis@patt.gov.gr
› Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
ektelestikos@patt.gov.gr
› ιεύθυνση Ανθρώπινου υναμικού
prosna@patt.gov.gr
2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & ικτύων
› Γραφείο Υπουργού
› Γραφείο Υφυπουργού
› Γραφείο Γενικής Γραμματέα επί θεμάτων Υποδομών, Μεταφορών & ικτύων
› Γραφείο Γενικού /ντή Οικονομικών
gdοy@yme.gov.gr
› Γραφείο Γενικού /ντή ιοικ. Υποστήριξης
gddy@yme.gov.gr
› Γραφείο Γενικής /ντριας Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης
gdid@yme.gov.gr
› Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών
ΣΕΕΥΜΕ
seeyme@yme.gov.gr
3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης
omospondia2012@gmail.com